به روز شده: 9 دقیقه قبل
کد مطلب: 18035
زمان انتشار: شنبه 27 آذر 1389 - 11:20:54

معضل جهان امروز ، جنگ به نام صلح وحقوق بشر است

کودکان  - با نگاهی به موضوع حقوق بشر و کودکان پناهنده و عنوان حقوق بشر در بحران جنگ برای صلح، باید دید که کودکان پناهنده در این فراز در کجا قرار گرفتند.

فاطمه اشرفی:
اگر در سالهای گذشته جنگ افروزی های قومی کوچک بزرگ تحت لوای منافع فردی و یا جمعی کشورها صورت می گرفت ، امروزه با معضل جنگ به نام صلح و برای تحقق حقوق بشر مواجه هستیم .

در سایه جنگ و به نام صلح آزادی برای زنان، مقابله با سونامی کشتارهای جنگی بنیاد گرایی نه تنها صلح حقوق بشرو دموکراسی حاکم نشد بلکه دخالت روز افزون دولت های خارجی در امور داخلی کشورهای منطقه و کشتارهای بی رحمانه از سوی نیروهای مهاجم وسلطه جو بیش از پیش نیروهای نظامی برای حقوق خود ایجاد هرج و مرج ها را دامن زدند و آشوب و درگیری را نه تنها به ارمغان آوردند بلکه تشدید هم کرده اندعملیات تروریستی بمب گذاری و کشتار مردم غیر نظامی و بی گناه آن قدر مستدل شده که اهداف اولیه جنگ ها را به مقام فراموشی سپرده است.

در این شرایط نه تنها یک دیکتاتور ویک افراطی که هرگروه داخلی و خارجی سودای در اختیار گرفتن آن امور را دارند اما جنگ به نام صلح و حقوق بشر تا به امروز تلفات زیان باری را برای جامعه بشری در منطقه به همراه داشته، در این فرصت تنها اشاره ای کوتاه و گذارایی به پاره ای از آمار و اطلاعات موجود در جنگ افغانستان وعراق می کنم.

در عراق امروز 4 میلیون نفر شامل 2 میلیون نفر آوراه داخلی و2 میلیون نفر پناهجو در گوشه و کنار دنیا در پی یافتن سرپناهی امن هستند .ظاهرا بمب ها و گلوله ها رهبران القاعده را نشانه می روند اما بی خبر از آن که در پناهگاه های امن به سر می برند و در مقابل آن زنان وکودکان بی گناه عراقی هستند که قربانی بمب باران های نظامی و هجوم های ناجوانمردانه در شب و نیمه شب می شوند . از دست رفتن خانه وجان  و مال در آتش جنگ دیگر به کابوس هرروزه مردم عراق تبدیل شده است و مرگ، نزدیکترین و قابل دسترس ترین دستاوردی است که 7سال اخیر به آن خو کرده اند وزارت امور زنان عراق می گوید در عراق بیش از 1 میلیون زن بیوه وجود دارد و آمار کودکان یتیم در سراسر این کشو بالغ بر 8 میلیون نفر رسیده است طبق گزارش یکی از سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه زنان عراق 15 درصد این زنان بیوه در اثر جنگ و برای تامین معاش خود و کودکان یتیمهایشان یاحفظ جان به تن فروشی روی آورده اند و تجارت جنسی و قاچاق زنان برای اهداف نامشروع در نتیجه شرایط ایجاد شده در این کشور ایجاد و درحال رشد است ،همین سازمان ناپدید شدن 400 دختر بعد از حمله به عراق در مارس 2003 را ثبت کرده است که 20 درصد آنها کمتر از 18 سال دارند .

سازمان های بین المللی در سال 2006 اعلام کردند که 20 درصد از کودکان در شهر موصل بر اثر جنگ دچار مشکلات روانی شده اند و 70 درصد از کودکان بغداد از افسردگی عمیق و انواع بیماری های روانی رنج می برند صندوق کودکان سازمان ملل نیز با تایید کودک ربایی در عراق استلام کرده است در سال جاری 900 کودک در عراق دزدیده شده است در افغانستان اگرچه بعد از سقوط طالبان نیروهای ائتلاف آرامش نسبی برقرار شد اما این امنیت به قدری پوشالی وشکننده است که با کوچکترین جرقه ای از میان میرود . حمله های انتحاری به عنوان جنایات سازمان یافته در عراق در افغانستان هروز در حال وقوع است و مسائل نژادی وقومی هروز بیش از گذشته دامن زده می شود 8 میلیون مهاجر 2 میلیون شهید و 4 میلیون بیوه ویتیم نتیجه جنگ های طولانی مدت در افغانستان است 28 کشور در افغانستان برای حفظ امنیت گردهم آمده اند و اعداد کفاف هزینه های انجام شده در این کشور را ندارد اما هنوز جنگ ادامه دارد ونا امنی و گرسنگی بیماری وسرمای شدید هروزجان تعداد قابل توجهی از زنان و کودکان این کشور را می گیرد .

روند بازگشت مهاجرین افغانستان به کشورشان پس از فروپاشی طالبان ودر سایه نظم نوین موجود نه تنها از حرکت بازمانده که ماندگار موجود فکر ترک دیار وطن به سوی نا کجا آباد هستند . درغزه بحران انسانی ناشی از درگیری های اخیر بیش از همه زنان و کودکان را قرار گرفته است . کودکان بیش از نیمی ازجمعیت نزدیک به 5/1 میلیون نفری غزه را تشکیل می دهند تا سوم ژانویه 2009 براساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت فلسطین از میان 550 کشته و 2800 مجروح 70 کودک فلسطینی کشته و حداقل 650 کودک مجروح شده اند که این محاصره غزه در 18 ماه گذشته کودکان غزه نه تنها ازحقوق انسانی اولیه که هر انسانی باید از آنها بهره مند شوند محروم بودند بلکه حقوق اساسی مربوط به کودکان که اهدا کنندگان پیمان نامه جهانی حقوق کودک در مورد آن متعهد هستند هم در موردشان رعایت نشده و نمی شود این حقوق شامل کودکان برای محافظت شدن از هرگونه اشکال عفونت فیزیکی روانی و آسیب های حق تحصیل رشد و دسترسی به خدمات سلامت هست.

 بنابراین تاثیر جنگ با هر بهانه ای نه به دموکراسی صلح احقاق حقوق بشر و حتی پیاده شدن دین نیز نمی انجامد که به کشتار و ویرانی موکول شده است بلکه از آن نیز فراتر رفته و در نهان جسم ها و روان های زخم دیده زنان و کودکانی ریشه کرده که از ادای جنگ یا راه فرار در مسیر مهاجرت از طریق قانونی یا غیر قانونی را در پیش گرفته اند و یا در فقر و تنگدستی از طریق مشروع یا نامشروع به سختی روزگار می گذارانند این جنگ حتی ایمان و اعتقاد به خدا آزادی و کرامت انسانی و حقوق بشر را هم نشانه رفته است اما پناهندگی و مهاجرت ناشی از جنگ و مناقشات مسلحانه که قبل از هرچیز اصول و مبانی حقوق بشر را نشانه می گیرد بیش از همه برای زنان و کودکان گریز از ناگزیر گرسنگی ترس از جان فقدان امنیت و آزدای به جایی است که تنها باید در انتظار تقدیر بود فرسایشه شدن زمان مهاجرت و پناهندگی در کشورهای میزبان از یک سو وموانع جدی امنیتی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جنگ زده و دچار آشوب و ناکامی بودن حداقل های زیستی برای بازگشت و پناهندگان پایین آمدن سطح تحمل اجتماعی در کشورهای میزبان رابه همراه داشته است که محدود بودن منابع در اختیار و ناهمراهی مناسب جامعه جهانی در برداشتن باری که مسؤلیت و اعتماد بین المللی را می طلبد زیان های جبران ناپذیری را بر انسان هایی وارد آورده که نه راه پیش دارند ونه جای ماندن .

آمارهای نگران کننده مربوط به افزایش سطح خشونت اجتماعی اعماز کلامی روانی وفیزیکی نسبت به پناهندگان و مهاجرینی که در کشورهای میزبان منطقه به سر می برند ومحدودیت های که حضور و حقوقشان را نشانه گرفته است زنگ خطری است برای همه ما که حقوق انسانی آنان را به عنوان بخشی از جامعه بشری با تیز بینی دنبال کنیم. نمی توان از حقوق بشر سخن گفت وقتی حل معضل پناهندگی حتی از سوی دولت های مسبب جنگ نادیده گرفته می شود و تعهد بین امللی به سهولت زیر پاگذاشته می شود .لذا با احترام به روز جهانی حقوق بشر که نکته آغازی برای احترام به کرامت انسانی در دنیای معاصر بود یاد آوری می کنیم که افتخار ما بودن در صف اصحاب عالی بزرگتر است که 14 قرن قبل از کرامت انسانی و نفی هرگونه تبعیض برای رعایت حقوق حقه فرزندان آدم گفته است که مردم به دودسته اند "دسته ای برادر دینی تو دسته ای دیگر همانند تو در آفرینش " حقوق بشر را برای همه آحاد بشر فارق ازجنس نژاد دین و ملیت پاس برداریم وعمیقا احترام ،بردباری و مدارا درخود وجامعه تمرین کنیم حقوق بشر یک فرایند است که باید در وجود همه ما نهادینه شود.
 

کد مطلب: 18035
زمان انتشار: شنبه 27 آذر 1389 - 11:20:54
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 9-2

دیگر مطالب