به روز شده: 1 روز و 14 ساعت و 22 دقیقه قبل
کد مطلب: 72877
زمان انتشار: یکشنبه 5 خرداد 1398 - 12:03:18

معاون رئیس قوه قضائیه : ۷۶ درصد مردم اصفهان از عملکرد شورا‌ها اعلام رضایت کرده‌اند

قوه قضائیه  - حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رییس قوه قضاییه گفت: در نظر سنجی که در استان اصفهان صورت گرفته است ۷۶ درصد مردم از عملکرد شورا ها اعلام رضایت کرده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی داگستری خوزستان با ارائه گزارشی از روند برنامه توسعه داوری در جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری های استان، اظهار داشت: هدف از راه اندازی کانون داوران در این استان، اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، سیاست های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده ها به قوقه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مرحله اول جذب داوران حقوقی استان پس از برگزاری دوره آموزشی و آزمون جامع و معرفی رتبه های برتر به پایان رسیده است و به زودی مرحله بعدی که برگزاری کارگاه های آموزشی است، آغاز می شود.
وی تصریح کرد: در تمام فرایندهایی که تاکنون صورت گرفته است، حفاظت اطلاعات دادگستری استان حضور مستمر داشته و به ویژه در برگزاری آزمون که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نظارت کافی به عمل آمده تا از هرگونه شائبه در اعلام نتایج پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی اظهار داشت: به زودی کمیته IT کانون داوری استان تشکیل و سایت این کانون راه اندازی می شود.
در ادامه این نشست، هدایتگر برنامه داوری معاونت پیشگیری قوه قضائیه گفت: برخی استان ها در بخش داوری فقط به داوران ارجاع می دهند اما نیاز به ارزشیابی و نظارت است که در مدل استان خوزستان، این اقدام محقق می شود.
اسکندری تصریح کرد: امیدواریم مدل استان خوزستان بتواند پس از رسین به نتیجه مطلوب، به عنوان نمونه به کل کشور معرفی شود.
وی اظهار داشت: داوران حقوقی باید صنفی و رتبه بندی شوند تا پرونده ها به صورت تخصصی به آنان ارجاع شود.
اسکندری گفت: همچنین ارزشیابی ها و نظارت هایی به صورت مستمر صورت می گیرد و داوران بنا بر عملکرد خود در این رتبه بندی، ارتقا یا تنزل می یابند.
در این نشست در خصوص ادامه مراحل کانون داوران استان خوزستان، بحث و گفتگو شد.به گزارش روابط عمومی مرکز شوراهای حل اختلاف کشور، همایش سرپرستان شوراهای حل اختلاف استان تهران در ستاد شورای حل اختلاف استان تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران، معاونین دادگستری و مرکز امور شوراهای حل اختلاف برگزار شد.

 احمدی میانجی رییس شوراهای حل اختلاف کشور عنوان کرد: در کل کشور ۸۲۰۰ شورای حل اختلاف راه اندازی شده است.

وی گفت: درسال ۹۶، ۳۹ درصد و سال ۹۷، ۶۶ درصد درآمدهای شوراهای حل اختلاف را از دولت گرفته ایم.

معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: از درآمدی که در قانون در سال ۹۶ پیش بینی شده بود، ۱۱۰ میلیارد اضافه درآمد داشته ایم که می بایست ۱۰ میلیارد این درآمد به شوراهای حل اختلاف تعلق میگرفت که متاسفانه تا کنون مبلغی داده نشد.

وی در خصوص سابقه بیمه پرسنل نیز گفت: مجلس مصوب کرد سابقه بیمه کارکنان از سال ۸۷ تا ۹۲ از دولت خریداری شود؛ و این امری مهم بود. پرسنل شوراهای حل اختلاف که بیمه هستند تعیین تکلیف شده اند.

احمدی میانجی گفت: در نظر سنجی که در استان اصفهان صورت گرفته است ۷۶ درصد مردم از عملکرد شوراها اعلام رضایت کرده اند.


کد مطلب: 72877
زمان انتشار: یکشنبه 5 خرداد 1398 - 12:03:18
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 9+1

دیگر مطالب
یادداشت
تلگرام؛ گوساله سامری
تلگرام؛ گوساله سامری
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری
واقعیت ها
واقعیت ها
حسام الدین برومند
مدرس، تاریخ و عدلّیه
مدرس، تاریخ و عدلّیه
سیدمحمد میرزمانی