به روز شده: 13 ساعت و 21 دقیقه قبل
کد مطلب: 73814
زمان انتشار: شنبه 22 تیر 1398 - 13:11:20

ننگ بشری با برده داری نوین

ننگ بشری با برده داری نوین
حقوق بشر  > جهان  - برده داری با الغای صورت گرفته در قرن 19 از بین نرفت. برده داری امروزه همچنان ادامه داشته و افراد مختلفی را در تمام کشورهای جهان، مورد آسیب قرار می دهد.

امیرحسین محبعلی؛ کارشناس ستاد حقوق بشر: براساس یک تخمین انجام شده، 40.3 میلیون نفر در جهان از برده داری نوین رنج می برند که شامل: 10 میلیون کودک، 24.9 میلیون نفر بخاطر کار اجباری، 15.4 میلیون نفر بخاطر ازدواج اجباری و 4.8 میلیون نفر به خاطر استثمار جنسی اجباری می شود. برده‌داری بر اساس بیانیه‌حقوق بشر جهانی (1948) ممنوع اعلام شده است: هیچ کس را نمی‌توان برده و یا بنده نگه داشت: تمام انواع برده‌داری و تجارت برده باید ممنوع شود.

تعاریف برده‌داری مدرن عمدتا از کنوانسیون تکمیلی سازمان ملل (1956) گرفته شده‌اند که می‌گوید:

در گرو بدهی بودن، رعیت‌داری، ‌ازدواج اجباری و ارائه کودکان برای سوءاستفاده از آن کودک، همگی انواعی از اقدامات برده‌داری بوده و مستلزم لغو و اعلام جرم هستند.» کنوانسیون کار اجباری (1930) کار اجباری را به عنوان تمام کارها یا خدماتی که از یک فرد با تهدید مجازات کسب شده و آن فرد به صورت داوطلبانه آن کار را انجام نمی‌دهد، تعریف می‌کند.


1.    افراد در صورتی که مشمول شرایط ذیل باشند، برده محسوب می شوند:
-    اجبار به کار – از طریق اجبار، تهدید روانی یا فیزیکی
-    تحت مالکیت یا کنترل کارفرما قرار گرفتن
-    خوارکردن افراد با درنظر گرفتن آن ها به عنوان کالا یا اموال
-    محدود شدن فیزیکی یا اعمال محدودیت هایی در آزادی رفت و آمد افراد


2.    اشکال برده داری نوین:
-    کار اجباری بر خلاف خواسته افراد
-    قاچاق بدهی یا کار بیهوده که گسترده ترین شکل برده داری محسوب می شود. این مورد شامل زمانی که مردم پول قرض می گیرند و نمی توانند بازپرداخت کنند و از کار کردن برای پرداخت بدهی استفاده کنند و سپس کنترل شرایط کار و بدهی را از دست بدهند.
-    قاچاق انسان که شامل انتقال، بکارگیری یا مخفی کردن افراد به هدف بهره برداری، استفاده از خشونت، تهدید یا اجبار می شود.
-    بردگی نازل که شامل افرادی می شود که صرفاً بخاطر اینکه اجدادشان برده بوده اند و از آن ها متولد شده اند، تحت شرایط بردگی باقی می مانند.
-    بردگی کودک که بسیاری اوقات با کار اجباری کودکار اشتباه می شود، در حالیکه این مورد بسیار بدتر است.
-    ازدواج اجباری و زودهنگام که برخلاف میل باطنی افراد انجام می شود و در اغلب موارد ازدواج کودکان تحت این عنوان برده داری نوین قرار می گیرد.
بسیاری از افراد تصور می کنند که برده داری تنها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد، در حالی که هیچ کشوری از گزند برده داری نوین مصون نیست. در کشور انگلستان، دولت وجود ده ها هزار فرد را که در برده داری نوین به سر می برند را تخمین زده است.

برخی افراد، بیشتر از دیگران در معرض خطر بهره کشی قرار دارند. برای مثال افرادی که در فقر زندگی می کنند و افرادی که تحت تبعیض برمبنای نژاد و جنسیت قرار دارند. برده داری همچنین در جائی که حاکمیت قانون ضعیف تر و فساد بالا باشد، محتمل تر است.

گزارشگر ویژه اشکال برده داری نوین، در گزارش سال 2013 بیان می دارد که در مورد ریشه کنی این پدیده، باید به مطالعه بر روی علل و پیامدهای آن از جمله، فقدان قوانین در برخی کشورها، کمبودها و نقایض موجود در چارچوب های قانونی، تحریم های آسیب زننده و غیرقابل انکار، فقدان قصد اجرای قانون یا فقدان منابع قانونی و اقدامات سیاسی، مشکل در یافتن و شناسایی قربانیان و فقدان اقدامات توانبخشی موثر پرداخت.

وی همکاری بین المللی گسترده میان کشورها و همچنین بین دولت ها و سازمان های مرتبط بین دولتی و غیردولتی را به منظور برخورد موثر با اشکال نوین برده داری ضروری دانست. وی همچنین توجه بیشتر شورای حقوق بشر را به این موضوع جلب نمود.

وی تاکید کرد که برای از بین بردن برده داری و مقابله با آن، اقدامات کنونی کافی نبوده و تغییرات اساسی ضروری می باشد. به منظور تقویت افراد آسیب پذیر و قربانی برده داری، باید شکاف هایی موجود در قوانین، سیاست ها و شیوه هایی که با بی عدالتی اجازه می دهد که دیگر افراد را بدون مجازات مورد سوء استفاده و اسارت قرار دهند را مسدود نماییم.  برای رسیدن به این هدف ضروری است تا از کاربرد جهانی اصول قانونی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری اطمینان حاصل شود.


-    اقدامات عملی پیشنهادی برای مبارزه با برده داری نوین


1.     اقدامات عمومی
    الف) تضمین حاکمیت قانون:
سیستم های ملی و بین المللی باید حاکمیت قانون را برقرار و اجرا نمایند و از حقوق بشر همه افراد بدون ترس یا به نفع فرد خاصی، محافظت نمایند و این مهم باید توسط تعدادی از قضات به خوبی آموزش دیده و یک نیروی پلیس مشابه و حرفه ای اداره شود، تا اطمینان لازم از منظر حمایت قانونی حاصل شود.


    ب) منع تبعیض

دولت ها، کسب و کارها و جامعه مدنی، باید اقدامات معنی داری را برای ریشه کن کردن شیوه های غیر انسانی و تبعیض آمیز از هر بخش از جامعه و تضمین واقعی برابری در قانون انجام دهند.


2.    وظایف خاص دولت ها

    الف) قوانین ملی باید تمام اشکال برده داری را جرم انگاری نمایند.
    ب) قوانین ملی باید از افراد دربرابر اشکال مختلف برده داری حمایت به عمل آورند.

باید توجه ویژه ای به اقدامات به منظور حمایت بصورت قانونی از قربانیان برده داری و جلوگیری و پیشگیری از جرم و جنایت غیرقانونی افراد برای اقداماتی که مجبور به انجام آن به عنوان یک برده می شوند، صورت پذیرد. حمایت مناسب، از جمله شامل دسترسی به معیشتی دیگر، باید به قربانیان برده داری ارائه شود.

ج) قوانین ملی باید دسترسی با کار شایسته را تضمین نماید.

 بایستی یک قانون مناسب و یکپارچه برای ایجاد و تحقق بخشیدن به معیارهای حداقل برای شرایط مناسب کار و حفاظت از استثمارشده گان، صرف نظر از ماهیت کار و یا نظرات اجتماعی در مورد آن تصویب گردد.

د) محافظت از کارگران آسیب پذیر
باید توجه ویژه ای به نیازهای ویژه افراد یا گروه های محروم، از قبیل زنان، کودکان، مهاجران، افراد مبتلا به معلولیت و افرادی که تحت تاثیر تبعیض نژادی قرار گرفته اند، برای دستیابی یکسان به خدمات و درمان براساس قانون حاصل شود.

ه) تضمین آزادی انجمن ها بوسیله قانون

و) قوانین مهاجرتی و سیاست هایی که باعث آسیب پذیری افراد شده و امکان به استثمار و بردگی کشیدن افراد را افزایش می دهد، ممنوع است.
هیچ ویزا نباید به طور صریح یا برای تمام اهداف عملی، به یک کار خاص یا کارفرما وابسته باشد. کارکنان باید بدون ترس از مجازات بتوانند کار یا کارفرمای خود را ترک کنند و باید بدون اینکه ترس از مجازات کیفری یا مدنی را برای انجام این کار شامل شوند، مجاز به ترک کشور باشند.

ی) حقوق کودکان باید در قوانین ملی مورد حمایت قرار گیرد.
باید اقدامات لازم برای حمایت از حقوق کودکان و حفاظت از آنها در برابر کار و بردگی، از جمله استثمار جنسی، خشونت اجباری در کودکی و خدمت سربازی انجام شود. به طور خاص، همه کشورها باید نسبت دسترسی عمومی به کیفیت و آموزش مناسب تا سن 18 سالگی، مخصوصا برای دختران وگروه های آسیب پذیر به بردگی و جوامعی که در آن کار کودکان بومی است، اطمینان حاصل نمایند.

ن) ممنوعیت ازدواج اجباری برطبق قوانین ملی
همه کشورها باید قوانین، سیاست ها و اجرای قانون موثر را در دستور کار خود قرار دهند تا همه اشکال ازدواج اجباری، به ویژه ازدواج مجدد کودکان، به پایان برسد.


3.    وظایف فعالان بشردوستانه و توسعه

الف) برده داری یک موضوع اساسی است که ریشه در فقر دارد.
    سیاستگذاران بشردوستانه و متخصصین، باید به طور جدی در نظر بگیرند که چگونه کار افراد می تواند به شکل گیری یا کاهش بردگی کمک کند و برنامه ها و استراتژی هایی را برای تقویت جوامع و افراد آسیب پذیر برده داری ایجاد نمایند.

4.    مسئولیت های تجاری

الف) شفافیت کامل در زنجیره تامین تجارت ملی و بین المللی باید ایجاد و اجرا شود.

شفافیت در کسب و کار شرکت ها، خطرات برده داری، کاراجباری یا کار کودک را کاهش داده و در شناساسیی علل وقوع آن ها کمک می نماید. دولت ها باید در توافقنامه های تجاری به طور کامل از حقوق کارگران و جوامع، اطمینان حاصل کنند و سیستم های قوی ملی برای بازرسی حرفه ای را به منظور شناسایی و حذف بردگی، کار اجباری و کار کودکان، ایجاد و اجرا کنند.

ب) نمایندگی ها و آژانس های استخدام و رویه های مناسب در این زمینه بایستی تنظیم گردد.
کسب و کارها باید از کارآمدی دقیق اطمینان حاصل کنند که هر ارائه کننده کار (کارفرما) از استانداردهای اساسی حمایت از حقوق بشر پیروی می کند.


5.    وظایف در سطح بین المللی
محصولاتی که بواسطه برده داری، کاراجباری یا کار کودکان به دست آمده باشد، بایستی ممنوع گردد.
جایی که شرکت ها و ایالت ها برنامه ها و فرآیندهای قوی برای مقابله و ریشه کن کردن برده داری و استثمار و رفع آن ندارند، قوانین باید شکل بگیرد که کالاهای تولید شده در فرآیند برده داری را از بازارهای بین المللی حذف نمایند.

-    نتیجه گیری

بردگی مدرن دارای سه ویژگی و مشخصه خاص است،

اول:درجه ای از محدودیت در قبال حق ذاتی فرد درآزادی جابجایی

دوم‌:درجه‌ای از کنترل بر تعلقات شخصی فرد

سوم: وجود یک رضایت آگاهانه ودرک کامل در ماهیت ارتباط طرفین،

بر اساس این تعریف می‌توان گفت، در برخی موارد بردگی مدرن اشخاص عموما برای فرار از فقر و کمبودهای اقتصادی در دام سوداگران افتاده و مورد بهره کشی و استضعاف قرار می‌گیرند.

در مواردی مانند قاچاق زنان و کودکان، گردشگری جنسی،قاچاق اعضای بدن و نسوج در حقیقت بردگی مدرن نقض بی‌رحمانه حقوق و کرامت انسانی است نظام بین الملل حقوق بشر منع بردگی و برده داری را از جمله حقوق بنیادینی دانسته که از هنجارهای اساسی و تخطی ناپذیر حقوق بشر بوده و در کلیه اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر به آن اشاره شده است.

در زمینه منع بردگی دو کنوانسیون بردگی 1926 وکنوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه‌های مشابه بردگی 1956 به تصویب رسیده است اما متاسفانه علی رغم تعهد ظاهری کشورها به مبارزه با ‌بردگی و رویه‌های مشابه آن قانون گذاری متناسب با این رویه‌ها صورت نپذیرفته است.

امروزه برده داری صورتی متفاوت از گذشته به خود گرفته است.

برای مثال، برده‌های امروزی به ویژه در مناطق فقیر جهان بسیار ارزان‌تر از گذشته هستند لذا برده داران دیگر مجبور نیستند برای خرید برده هزینه‌های گزافی بپردازند و به تبع آن قربانیان امروزی برده فروشی نیز ارزش چندانی ندارند.

از سوی دیگر از آنجا که برده‌های امروزی اغلب از کشورهای فقیرنشین و به عبارت بهتر از میان مردمی هستند که تصویر روشنی از آینده‌ی خویش به دلیل فراوانی تعداد برده‌ها ندارند به راحتی می توان یک برده‌ی بیمار یا مرده را تعویض کرد علاوه بر آن دیگر مانند گذشته برای نگه داشتن برده‌ها از زنجیر استفاده نمی‌شود بلکه امروزه از طریق اعمال خشونت و تهدید آن‌ها را ربوده و به کار وا می‌دارند.

امروزه قربانیان برده داری مدرن در زمینه‌های مختلفی نظیر خرید و فروش اعضای بدن،استخراج معدن،کار در معادن زغال سنگ،اشتغال در صنایع تولید لباس، فولاد، قهوه و شکر، کار در خانه و به ویژه در کشاورزی به کار گرفته می‌شوند.

محصولاتی که به این طریق در جهان تولید می‌شود معمولاً با قیمتی ارزان در بازار کشورهای صنعتی ثروتمند عرضه می‌شوند که در این میان بیشترین سود عاید کمپانی‌های بزرگ می‌شود.

بنابراین، قوانین بین المللی و داخلی موجود برای مبارزه با این پدیده اخیراً تغییر شکل داده کافی نبوده و اقدامات تکمیلی و قوی تری را می طلبد.

 

کد مطلب: 73814
زمان انتشار: شنبه 22 تیر 1398 - 13:11:20
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6-3

دیگر مطالب
گفتگو
قدردانی  ۱۱۴ کشور در«یو پی‌ آر» از اقدامات حقوق بشری ایران / توجه اعضا به ارتقا جایگاه زنان در ایران
رئیس فراکسیون زنان در گفتگو با ستاد حقوق بشر مطرح کرد:
قدردانی ۱۱۴ کشور در«یو پی‌ آر» از اقدامات حقوق بشری ایران / توجه اعضا به ارتقا جایگاه زنان در ایران
فریده اولاد قباد