تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
سمینار بین‌المللی "زن در جهان اسلام" برگزار می‌شود
شنبه 8 تیر 1392 - 13:01:23 |  زنان

سمینار بین‌المللی "زن در جهان اسلام در یک صد ساله اخیر" برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ در ایران در راستای اهداف علمی خود، برای آشنایی و بازشناسی مسایل زنان، امکانات، فرصت‌ها و موانع پیش روی آنان در تاریخ و جوامع اسلامی، ششمین همایش خود را با عنوان "زن در جهان اسلام در یک صد سال اخیر" طی روزهای 27 و 28 آذر ماه در تهران برگزار می‌کند.

 این سمینار با مشارکت دانشگاه مفید، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مؤسسه امام موسی صدر و نشر تاریخ ایران برگزار می‌شود.

 هدف از برگزاری این سمینار آشنایی با مطالعات زنان در کشورهای اسلامی، آشنایی با رویکردهای نوین در حوزه اسلام و مساله زنان، شناخت و تبیین موقعیت زن در تاریخ و جوامع اسلامی در دوران جدید و معاصر، فراهم آوردن عرصه‌ای برای هم اندیشی پژوهشگران در حوزه مسائل زنان و اسلام، ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی در موضوع مورد بحث و شناسایی اولویت‌های پژوهشی در موضوع مورد نظر است.

محورهای علمی این همایش مطالعات زنان (تاملات نظری و روش شناسانه)، تبار شناسی مسائل زنان در جهان اسلام، تاریخ‌نگاری زنان در جهان اسلام، مساله زن در اندیشه اسلام معاصر، اسلام و مساله جنسیت، زنان و تفکر ناسیونالیسم در جهان اسلام، زن در جهان اسلام از نگاه غرب - درباره مفهوم فمینیسم اسلامی، نقش و عملکرد زنان در جوامع اسلامی، زن و اجتماع، زن و سیاست، زن و فرهنگ، زن و اقتصاد، زن و هنر، زن و ادبیات - زن و ارتباطات، زنان اقلیت‌های مذهبی در جوامع اسلامی، جنبش‌های زنان، اسناد و منابع مطالعات زنان، مطالعات تطبیقی مسائل زنان در جهان اسلام و زنان جهان اسلام بین گذشته و آینده است.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ایسنا
چاپ شده در تاریخ پنجشنبه 25 مهر 1398 - 04:46:01 از آدرس: