تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
مستمری مادام العمر برای زنان تحت پوشش بیمه ملت
شنبه 27 مهر 1392 - 13:46:51 |  زنان

بیمه ملت در جشنواره پاییزه خود که از اول مهرماه تا پایان آذرماه 92 برگزار می‌شود، طرح «مستمری زنان خانه‌دار» را معرفی و اجرا می‌کند.

به گزارش ایسنا، از آن جایی که ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻰ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻛﻦ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ است، ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻠﺖ با طراحی ﺑﻴﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ «مستمری ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ»، این طرح را در جشنواره پاییزه معرفی کرده است.


ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ‌ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بیمه مستمری قرار گرفته و با پرداخت 18 تا 30 سال حق بیمه (با توجه به سن آنها) تا پایان سن صدسالگی از حقوق مستمری بهره‌مند می‌شوند.


مهم‌ترین مزیت‌های این ﺑﻴﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ که ﺗﺨﺼﺼﻰ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ است، عبارتند از: ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ‌ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﺁﻧﺎﻥ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﻯ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺮﺥ ﻣﺴﺘﻤﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ هشت درصد و پرداخت 10 سال مستمری به ذینفع یا ذینفعان منتخب بیمه شده در صورت فوت وی در طول 10 سال اول دریافت مستمری.


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به ستاد حقوق بشر در ایران است.
منبع: ایسنا
چاپ شده در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 - 08:23:48 از آدرس: