به روز شده: 11 ساعت و 10 دقیقه قبل
زنان و کودکان بی شناسنامه در تهران

زنان و کودکان بی شناسنامه در تهران

زنان - رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به آمار زنان و کودکان بی شناسنامه گفت: تعداد قابل توجهی از این افراد در جنوب تهران زندگی می‌کنند و کودکان برای تحصیل با سد بزرگی روبه‌رو هستند.
دیگر مطالب