به روز شده: 1 روز و 26 دقیقه قبل
اختصاص وام خودکفایی صندوق ضمانت کمیته امداد در اولویت زنان سرپرست خانوار

اختصاص وام خودکفایی صندوق ضمانت کمیته امداد در اولویت زنان سرپرست خانوار

زنان - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تهران گفت: ۳۸۰ سهمیه برای مددجویان تهرانی در صندوق ضمانت در نظر گرفته شده که زنان سرپرست خانوار در اولویت هستند.
دیگر مطالب