به روز شده: 7 روز و 9 ساعت و 35 دقیقه قبل
تلاش بهزیستی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار در شیوع کرونا

تلاش بهزیستی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار در شیوع کرونا

زنان - معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم حمایت از زنان سرپرست خانوار در شرایط بحران کرونا گفت: این سازمان به این قشر از جامعه توجه دارد اما در کنار آن نیز به ویژه از مسئولان استانی می خواهیم تا به وضعیت معیشت گروه‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در شرایط بحرانی توجه کنند و از آنها حمایت کنند.
دیگر مطالب