به روز شده: 8 روز و 20 ساعت و 1 دقیقه قبل
ابتکار: باید مشکلات زنان را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنیم

ابتکار: باید مشکلات زنان را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنیم

زنان - معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:باید ضمن کمک به ارتقای سطح آگاهی زنان و خانواده، مشکلات این حوزه را شناسایی و راهکارها و سیاست ها را اعلام کنیم و در مجموع موضوع زن را ملی ببینیم.
دیگر مطالب