به روز شده: 12 روز و 16 ساعت و 18 دقیقه قبل
تجمع اعتراضی بومیان آمریکایی به تبعیض نژادی/ فیلم

تجمع اعتراضی بومیان آمریکایی به تبعیض نژادی/ فیلم

اقلیت ها - در سالروز کشف قاره آمریکا (روز کلمبوس) ، فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر بابرگزاری تجمع اعتراض امیز این روز را روز بومیان آمریکا نامیدند.
دیگر مطالب