به روز شده: 17 ساعت و 2 دقیقه قبل
آموزش 500 مهارت به دبیرستانی‌ها در ساعات خالی مدارس

آموزش 500 مهارت به دبیرستانی‌ها در ساعات خالی مدارس

کودکان - مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم نظری وزارت آموزش و پرروش با اشاره به طرح آموزش 500 مهارت به دانش آموزان دوره متوسطه جهت آشنایی آنها با مشاغل گوناگون گفت: دوره‌های آموزشی می‌تواند پنجشنبه‌ها و حتی جمعه‌ها باشد. همچنین در تابستان و در شیفت‌های خالی صبح یا بعدازظهر مدارس هم می‌توان دوره‌های آموزشی مهارتی را برگزار کرد.