به روز شده: 3 روز و 22 ساعت و 31 دقیقه قبل
معلولان، بزرگترین اقلیت جهان

معلولان، بزرگترین اقلیت جهان

حقوق شهروندی - نظر به اینکه معلولان بزرگترین اقلیت جهان به شمار می روند مناسب سازی معابر و محیط های شهری برای این افراد از مواردی است که در قانون جامع حمایت از معلولان مورد تاکید قرار گرفته و مجموعه های مختلف ملزم به اجرای آن شده اند حال آنکه تا تحقق کامل این هدف هنوز فاصله بسیاری است.
دیگر مطالب