به روز شده: 3 روز و 16 ساعت و 3 دقیقه قبل
از سوی رئیس قوه قضاییه؛

از سوی رئیس قوه قضاییه؛ " آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها " ابلاغ شد

قوه قضائیه - با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛ "آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها" ابلاغ شد.
دیگر مطالب