به روز شده: 2 ساعت و 42 دقیقه قبل
ایران هرگز بر سر توانمندی های دفاعی خود مذاکره نمی کند/حوزه و دانشگاه نیازمند تقویت اشتراکات هستند
رئیس قوه قضاییه:

ایران هرگز بر سر توانمندی های دفاعی خود مذاکره نمی کند/حوزه و دانشگاه نیازمند تقویت اشتراکات هستند

قوه قضائیه - رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان بر سر توانمندی دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد، به کشورهای اروپایی پیشنهاد داد بجای مذاکره بر سر توانمندی موشکی ایران اجازه دهند که جمهوری اسلامی به موضوعات دفاعی و موشکی آنها ورود پیدا کند و با آنها به مذاکره بپردازد.
دیگر مطالب