به روز شده: 10 ساعت و 19 دقیقه قبل
پیرزاده مطرح کرد: ورود ١٤٠٠٠ پرونده ماده صد به دیوان عدالت اداری

پیرزاده مطرح کرد: ورود ١٤٠٠٠ پرونده ماده صد به دیوان عدالت اداری

قوه قضائیه - مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری گفت: باتوجه به اینکه علیرغم تکلیف نظارتی شهرداران برساخت و ساز‌ها برابرقانون و مفاد پروانه‌های صادره، متأسفانه سالانه شاهد ورود١٤٠٠٠ پرونده ماده صددردیوان عدالت اداری هستیم که زیبنده نظام اداری ناظر برساخت وساز‌ها نیست.
دیگر مطالب