به روز شده: 1 روز و 7 ساعت و 45 دقیقه قبل
معاون حقوقی قوه قضائیه: اصلاح آیین نامه مترجمان اسناد رسمی در دستور کار است

معاون حقوقی قوه قضائیه: اصلاح آیین نامه مترجمان اسناد رسمی در دستور کار است

قوه قضائیه - خداییان با بیان اینکه اصلاح آیین نامه مترجمان رسمی در دستور کار است، گفت: پیشنهاد افزایش حق دستمزد به ریاست قوه تقدیم شده است که در صورت موافقت ابلاغ خواهد شد و تعرفه پیش بینی شده نباید هر سال افزایش یابد.
دیگر مطالب