به روز شده: 8 ساعت و 15 دقیقه قبل
فشار آمریکا برای قرار نگرفتن نام شرکت های اسرائیلی در لیست سیاه حقوق بشری

فشار آمریکا برای قرار نگرفتن نام شرکت های اسرائیلی در لیست سیاه حقوق بشری

جهان - کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: دولت ترامپ از این نهاد خواسته است تا از قراردادن شرکت های اسرائیلی در فهرست سیاهی که در سرزمین های اشغالی شهرک سازی می کنند، خودداری کند.
دیگر مطالب