به روز شده: 16 روز و 8 ساعت و 34 دقیقه قبل
گزارش کمیته حقوق معلولین سازمان ملل درخصوص وضعیت معلولین در کانادا

گزارش کمیته حقوق معلولین سازمان ملل درخصوص وضعیت معلولین در کانادا

پایش - کمیته حقوق معلولین سازمان ملل در نشست 318 و 319 خود به بررسی وضعیت معلولین و همچنین پایبندی برخی کشورها از جمله کانادا به کنوانسیون حقوق معلولین پرداخت.
دیگر مطالب