به روز شده: 18 روز و 3 دقیقه قبل
گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال 2016

گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال 2016

پایش - عفو بین الملل گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر 159 کشور دنیا را در 409 صفحه منتشر نمود. یکی از کشورهایی که گزارش آن حجم بالایی داشته و در موضوعات گسترده ای نسبت به نقض حقوق بشر در آن ابراز نگرانی شده است، ایالات متحده آمریکا می باشد.
دیگر مطالب