به روز شده: 12 ساعت و 12 دقیقه قبل
ابراز نگرانی کمیته مبارزه با خشونت از وضعیت فعال حقوق بشر بحرینی

ابراز نگرانی کمیته مبارزه با خشونت از وضعیت فعال حقوق بشر بحرینی

پایش - کمیته مبارزه با خشونت سازمان ملل از بحرین خواست که فعال برجسته، نبیل رجب را که بیش از 9 ماه در زندان انفرادی به سر می برد را آزاد کند.
دیگر مطالب